Kayıt Ol

Giriş

Şifremi Kaybettim

Şifrenizi mi kaybettiniz? E-posta adresinizi aşağıya girin. Yeni şifre oluştura bilmeniz için size bağlantı göndereceğiz.

Giriş

Kayıt Ol

Sorumlarm ve verilen cevapların sitede yayınlanmasını onaylıyorum Cevapların tedavi amaçlı olmadığını kabul ediyorum. Sorunlarımın bir psikolog ile yüz yüze görüşülerek seans ortamında halledilebileğinin farkındayım.

Pozitif Psikoloji Niçin Önemlidir?

Pozitif Psikoloji Niçin Önemlidir?

Pozitif psikoloji; kişilerin iyi oluşları, olumlu duygulanım, iyimserlik, umut, psikolojik dayanıklılık, hayatın amacı ve anlamı ve güçlü özellikler üzerine kuruludur. Hayatın anlamlılığını mutluluk, ferahlık, memnuniyet, nezaket, şükür, şefkat ve vermenin erdemi gibi kimi hümanistik unsurlar üzerinden değerlendirir.

Öncelik gerçekliği tüm çıplaklığı içinde kabul edip, acaba kişinin olumlu yönleri nelerdir ve bunları geliştirmek için neler yapılabilir hedefi üzerine kuruludur. Pozitife odaklanmak hayal aleminde, olumlama cümleleriyle yeni heyecanlara yelken açmak demek değildir.

Pozitif psikoloji insanın doğasında yanlış olan bir takım noktaları düzeltme amacından ziyade olumlu özelliklerini vurgulamayı ve kişinin hem topluma faydalı olmasını hem de verimli bir hayat sürmesini amaç edinir. Bireyin bazı güçlü yanları, yeteneği, kişiliği ya da olumlu özellikleri üstüne eğildiğimizde çok daha verimli, mutlu olmasına katkı sağlarız.

Yaşam sevinci, mutluluk, iyi oluş ve umut gibi konularda bir şeyler söyleyecek bilimsel bir uğraş alanının olması doğal bir ihtiyaçtır. Pozitif psikoloji hareketinin gelişmeye başlaması ile birlikte, insanın olumlu ve güçlü özelliklerine, kendini geliştirmesine ve potansiyellerini kullanabilmesine daha güçlü bir vurgu yapılmıştır. Ayrıca, psikolojinin pek çok farklı dalında, dağınık bir şekilde ele alınan ve pozitif psikoloji kapsamında değerlendirilebilecek konular bir başlık altında toplanmıştır. Linley (2012), pozitif psikolojinin en büyük başarısının insanlarla ilgili olumlu konuları çalışmayı ve bu konuda yeni uygulamalar ve müdahaleler ortaya koymayı meşrulaştırmış olması olduğunu belirtmiştir.

Pozitif psikolojinin en önemli noktalarından birisi de önleyiciliktir. Önleyicilik, bireylerin yaşayabileceği ruh sağlığı sorunlarının olmasını ya da tekrarlanmasını azaltmaya yönelik çabalardır ve hedef kitle de henüz olumsuzluklardan etkilenmemiş ya da ruh sağlığı bozulmamış kişilerdir (Korkut, 2003). Pozitif psikoloji, insanların karakter güçlerini ve olumlu özelliklerini geliştirmek yoluyla, psikolojik sağlamlık düzeylerini artırarak, iyimserlik ve umut düzeylerini artırarak, daha affedici olmalarını sağlayarak, yaşamda anlam ve amaç bulmalarına yardımcı olarak ve nihayetinde öznel ve psikolojik iyi oluş düzeylerini yükselterek önleyici nitelikte etki gösterir.

Pozitif psikoloji, psikoloji bilimine farklı bir bakış açısı da getirmiştir. Araştırmacılar, endüstri psikolojisinde tükenmişliği çalıştıkları kadar iş doyumunu; sosyal psikolojide çatışmaları çalıştıkları kadar uyumu; evlilikte boşanma ve evlilik problemlerinin yanında evlilik doyumunu da araştırmaktadırlar. Bu yönüyle de pozitif psikoloji, psikoloji dünyasında bir paradigma değişimini sağlamayı başarmıştır.

Klinik Psikolog

Cansu Çavuş

Uzm. Klinik Psikolog Cansu ÇavuşDoğrulandı

Lisans eğitimi Psikoloji İstanbul Arel Üniversitesi’nde 2013 yılında tamamladıktan sonra aynı üniversitede yüksek lisans eğitimine devam etti ve Klinik Psikoloji alanında uzmanlığını 2017 yılında aldı. “Bilinçli Farkındalığın, Mutlak Gerçek İhtiyacı İle Ruh Sağlığı Arasındaki İlişkide Aracı Değişken Rolü” konulu tezini Dr. Murat Artıran’ın danışmanlığında sunarak mezun olmuştur. Lisans ve yüksek lisans eğitimi boyunca T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi stajlarını tamamladı. Rasyonel Psikoloji Albert Ellis Enstitüsü Türkiye Merkezi’nde temel ve orta düzeyde Dr. Murat Artıran’dan Rasyonel Duygucu & Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimleri aldı. Halen süpervizyon sürecine Uzm. Psikolojik Danışman H. Mehmet Artıran ve Dr. Murat Artıran ile birlikte devam etmektedir. İş Tecrübeleri 2013-2016 yılları arasında anaokulunda psikolog ve uzman klinik psikolog olarak çalışmıştır. Aile seminerleri düzenledi. 2017 yılında Tohum Otizm Vakfı önderliğinde yürütülen, “Otizmde Tarama, Tanılama ve Eğitim Modelinin Geliştirilmesi” adlı İSTKA Projede görev aldı. İstanbul’ da bulunan 10.000 çocuk için, Erken Tanı Ve Tedavi Programı, MCHAT-R Tarama Ölçeğinin uygulamasını ve klinik görüşmelerini gerçekleştirdi. Çocuk Ergen Psikiyatristi Prof. Dr. Özgür Öner ile birlikte çocukların muayenesinin yapılması ve tanı alan çocukların ailelerine danışmanlık sunulmasında görev aldı. Halen, Rasyonel Psikoloji Beşiktaş merkezinde çocuk-ergen-yetişkin danışanlarına hizmet vermektedir. Yetişkinler için MMPI testini aktif olarak uygulamaktadır. Çocuklar için ise zeka, dikkat ve gelişim testleri uygulamaktadır. Sertifikaları ve Diğer Eğitimleri Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi ve Bilişsel Davranışçı Terapi Temel ve Orta Düzey Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi ve Bilişsel Davranışçı Terapi Süpervizyon (Süpervizör Dr. Murat Artıran) Wısc-r Zeka Testi Stanford Binet Zeka Testi MMPI Kişilik Envanteri Denver 2 Gelişim Testi Metropolitan Okul Olgunluğu Testi AGTE D2 Dikkat Test Bender – Gestalt Görsel Motor Algılama Testi Goodenough – Harris Bir İnsan Çiz Testi Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi Peabody Resim – Kelime Testi B. Cattell Testi Porteus Labirentleri Testi Frankfurter Dikkat Testi Bourdon Dikkat Testi KENT EGY Çocuklar için Depresyon Ölçeği Ergenler için Akılcı (Rasyonel) Duygucu Öz Belirlenim Ölçeği M-Chat Otizm Tarama Testi Otizmde Aile Danışmanlığı Eğitimi Diğer Eğitimler 17. Ulusal Psikoloji Kongresi, Boğaziçi Üniversitesi Düşünce Eğitimi Atölye Çalışması, ArelKam Kariyer Merkezi Çocuklarda Görülen Ruhsal Bozukluklar , İstanbul Arel Üniversitesi Toplumsal Anksiyete Konferansı, İstanbul Arel Üniversitesi Kişisel Gelişim & Motivasyon Atölye Çalışması, ArelKam Kariyer Merkezi Stres Yönetimi Atölye Çalışması, ArelKam Kariyer Merkezi Problem Çözme ve Karar Verme Atölye Çalışması Etkili İletişim ve Sunum Atölye Çalışması İstanbul Üniversitesi Psikoloji Günleri Hasta ve Hastalık Konferansı

Yorum Ekleyin

www.RasyonelPsikoloji.com Psikoterapi, psikolojik danışmanlık ihtiyaçlarınız için güvenilir bir kurum.

www.MuratArtiran.com Dr. Murat Artıran hocamızın kişisel sitesi.

www.rasyonelpozitifdernek.org Psikolojiniz için pozitif yazılar bulabileceğiniz bir dernek sitesi.

www.PsikolojikSaglik.com yayında Psikolojik sağlığınızla ilgili yazıları bu sitede bulabilirsiniz.

Reklam İletişim:

  • Adres :Abbasağa Mh. Yıldız Cd. D:61/4 Beşiktaş İstanbul
  • Destek :Telefon : 0 (212) 327 02 34
  • E-Posta : info@sorularlapsikolojim.com
TÜM HAKLARI SAKLIDIR.