Kognitif Bir Bozukluk Olan Demans – Sorularla Psikolojim
Kognitif Bir Bozukluk Olan Demans

Kognitif Bir Bozukluk Olan Demans

Demans genelikle delirium ile karıştırılmakta olan kognitif bir bozukluktur. Delirium dikkat eksikliğinden kaynaklanan bilişsel süreçlerde yaşanan sorunla alakalı iken demansta; dikkat yerinde olur, ancak kognitif süreçlerde ve bellekte sorun teşkil etmesiyle alakalıdır. Ayrıca bu bozukluğu olan kişiler bellek sorunlarını inkar ederler veya sorunlarını önemsemezler. Bu yüzden bu kişilerin yakınları bu bozukluğu teşhis etmede büyük önem taşırlar.

Demansta beş farklı tanı ölçütü bulunur ve bozukluğu belirlemede bu beş başlık öncü olur. Bunlar; bellek bozukluğu, davranışsal bozukluk (apraksi), tanıma bozukluğu (agnozi), yönetsel işlevlerde bozukluk ve dil bozukluğudur (afazi). Bu belirtilerin en az ikisi demans hastalarında bulunur.

1-    Bellek Bozukluğu; kişinin son zamanlarda olan biteni hatırlayamasında, günlük yaşamında karar veremekte, ail eve arkadaşlarıyla ilgili bilgileri hatırlamakta, eşyalarının yerlerini hatırlamakta zorluk çekmesidir.

2-    Davranışsal bozukluk (apraksi); kişinin günlük yapılan işleri nasıl yapacağını bilememesiyle alakalıdır. Örneğin giyinirken fermuarını nasıl kapatacağını bilememesi, sandviç hazırlarken nasıl yapacağını bilememsi, kıravatını bağlayamaması, kağıdı iki katla denildiğinde nasıl yapacağını bilememesi..

3-    Tanıma Bozukluğu (agnozi); kişinin nesneleri veya aşina olduğu insanları adlandıramaması ve tanıyamamasıdır.

4-    Yönetsel İşlevlerde Bozukluk; kişinin işinde daha önceden çok kolaylıkla yapabildiği bir işi artık yapamaması durumuna işarettir. Hatta bu durumdaki hastaları saptamak için onlardan kağır üzerine çizilmiş daire üzerine satin rakamları yazmaları söylenebilir ve bu bozukluğu olan kişiler rakamları doğru yazamayabilir, atlayabilir veya rakamları birbirine bariz biçimde düzensiz yerleştirebilirler.

5-    Dil Bozukluğu (afazi); kişinin bir şey anlatırken doğru sözcüğü bulamama durumudur. Bu sorun hafif düzeyde ise o kelime dilinin ucunda gibi olur, ama bulamaz.

 

Kaynak: “Psikiyatrik Görüşme”, Daniel J. Carlat

Derleyen: Deniz Dirin

 

 

 

Yazar Hakkında

Albert Ellis Enstitüsü Türkiye Merkezi’nin direktörüdür. Klinik Psikolog, psikoterapist, süpervizör, öğretim üyesi ve araştırmacıdır. The City University of New York’ta Psikolojik Bölümü’nde 2004 yılında lisans eğitimlerine başladıktan sonra akademik hayatına Richmond, Kentucky’de Eastern Kentucky University’de devam etti ve Psikoloji Lisans eğitimini tamamladı. West Virginia’da, American Public Üniversitesi’nden Psikoloji alanında Yüksek Lisansı’nı tamamladı. 11 yıl boyunca Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşadı ve çalıştı. Albert Ellis Enstitüsü-New York Genel Merkezi’nde 4 yıl süren uygulamalı psikoterapi eğitimleri ve süpervizyon eğitimleri aldı. Süpervizör düzeyinde Rasyonel (Akılcı) Duygucu Davranışçı Terapi (Rational Emotive Behavior Therapy) ve Bilişsel Davranışçı Terapi (Cognitive Behavioral Therapy) eğitimlerini tamamlayarak Türkiye’deki bu alandaki ilk RDDT & BDT Süpervizörü ünvanını kazanmıştır. 2013 yılından beri Albert Ellis Enstitüsü New York Genel Merkezi’nin Türkiye’de düzenlediği eğitimlerde eğitmen ve süpervizör olarak görev yapmaktadır. Rasyonel Duygucu Davranışçı Psikoterapi ve Bilişsel Davranışçı Terapi’yi öğretmektedir. Aktif olarak Albert Ellis Enstitüsü bilimsel araştırmalarında görev yapmaktadır. RDDT & BDT Yöntemleri ile Obsesif Kompulsif Bozukluk, Depresyon, Öfke, Davranım Bozuklukları Tedavileri, İnternet ve Oyun Bağımlılığı tedavileri alanlarında özel eğitimler aldı. Ebeveyin ve Çocuk İlişkilerinde Bilişsel Davranışçı Terapi Yöntemleri, Çocuklar ve Aileleri için Sistemli RDDT Tedavi Planları, Bireysel ve Grup Psikoterapileri, Motivasyonel Görüşme Teknikleri sertifikalarına sahiptir. American Play Therapy Birliği onaylı Çocuk Merkezli Oyun Terapisi eğitimleri almıştır. American Play Therapy Birliği üyesidir. Klinik Psikoloji alanında Doktorasını ‘Akılcı Duygucu Davranışçı Kuram Ve Öz-Belirlenim Kuramı Çerçevesinde Yeni Bir Ölçek: Akılcı-Duygucu Öz-Belirlenim (ADÖB) Ölçeğinin Geliştirilmesi’ adlı çalışmasıyla almıştır. Uluslararası Davranışçı ve Bilişsel Terapiler Birliği (Association for Behavioral and Cognitive Therapies – ABCT) üyesidir.

Yorum Ekleyin

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>