Bebeklik, Çocukluk ya da Ergenlik Döneminde Tanısı Konan Bozukluklar – Sorularla Psikolojim

Bebeklik, Çocukluk ya da Ergenlik Döneminde Tanısı Konan Bozukluklar

Gelişim alanında yapılan araştırmalar insan gelişiminin belli kurallara göre oluştuğunu göstermektedir. Çocuğun gelişimi, fizyolojik ve psikolojik açıdan sistematik bir süreci içermektedir. Bu süreç hamilelikten ergenliğe kadar devam eder, birbiri ile ilişkili ve paralel bir seyir izler.

Çocuk biyolojik gelişimini sürdürürken, zihinsel ve ruhsal yapı da buna paralel olarak gelişimini sürdürür. Ruhsal gelişim evrelerini birbirinden net çizgilerle ayırmak mümkün değildir. Çocuğun yaşadığı ortam, anne-babanın tutumu, sağlıklı olup olmaması ve temel gereksinim olan sevgi, şefkat, güven duygularının gelişmiş ya da gelişmemiş olması elbette ki psikolojik açıdan değişkenlikler gösterebilir.

Genellikle ilk kez bebeklik, çocukluk ya da ergenlik döneminde ortaya çıkan ve tanısı konan bozukluklar şunlardır;

  • Mental Retardasyon: Hafif, Orta, Ağır, İleri Derecede Ağır
  • Öğrenme Bozukluğu: Okuma [ve yazma] Bozukluğu, Matematik Bozukluk ”yaş, okul, zeka düzeyine göre önemli ölçüde düşük olması”, Yazılı Anlatım  Bzk., BTA”başka türlü adlandırılamayan” Öğrenme Bozukluğu
  • Motor Beceriler Bozukluğu: Gelişimsel Koordinasyon Bozukluk
  • İletişim Bozukluğu: Sözel Anlatım Bozukluğu, Fonolojik Bozukluk., Kekeleme, Karışık Dil Algılama- Sözel Anlatım Bozukluğu, BTA ‘başka türlü adlandırılamayan’ İletişim Bozukluğu
  • Yaygın Gelişimsel Bozukluklar: Otistik Bozukluk,Rett Sendromu, Asperger Sendromu, Çocukluğun Dezintegratif Bozukluğu, BTA Yaygın Gelişimsel Bozukluk
  • Dikkat Eksikliği ve Yıkıcı Davranım Bozukluğu: DEHB ‘dikkatsizliğin önde geldiği tip, Hiperaktivitenin önde geldiği tip, Bileşik tip Yıkıcı Davranım Bozukluğu’:

1-Davranım Bozukluğu ‘çocuklukta 10 yaş öncesi-ergenlikte 10 yaş sonrası başlayan tip’

2-Karşıt Gelme Bzk.

  • Bebek ya da Küçük Çocukların Beslenme ve Yeme Bozuklukları: Pika Bozukluğu ”yenilebilir olmayan maddelerin yenmesi”, Ruminasyon Bozukluğu ”geviş getirme” Bebek ya da Küçük Çocuklarda Beslenme Bozukluğu.
  • Tik Bozukluğu: Ani yineleyici motor davranımlar ya da sesler çıkarma
  • Dışa Atım Bozukluğu: Enkoprezis ”uygun olmayan yerlere sürekli dışkı bırakma”, Enürezis ”uygun olmayan yerlere sürekli idrar yapma”
  • Bebeklik, Çocukluk ya da Ergenliğin Diğer Bozuklukları: Ayrılma Anksiyetesi Bozukluğu, Seçici Mutizm ‘evde konuşuyor, dışarıda konuşmada güçlük’, Bebeklik ya da Çocukluk Döneminin Tepkisel Bağlanma Bozukluğu, Stereotipik ‘Basmakalıp’ Davranış Bozukluğu, Bebeklik, Çocukluk ya da Ergenliğin BTA Bozukluğu.

Yazar Hakkında

Albert Ellis Enstitüsü Türkiye Merkezi’nin direktörüdür. Klinik Psikolog, psikoterapist, süpervizör, öğretim üyesi ve araştırmacıdır. The City University of New York’ta Psikolojik Bölümü’nde 2004 yılında lisans eğitimlerine başladıktan sonra akademik hayatına Richmond, Kentucky’de Eastern Kentucky University’de devam etti ve Psikoloji Lisans eğitimini tamamladı. West Virginia’da, American Public Üniversitesi’nden Psikoloji alanında Yüksek Lisansı’nı tamamladı. 11 yıl boyunca Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşadı ve çalıştı. Albert Ellis Enstitüsü-New York Genel Merkezi’nde 4 yıl süren uygulamalı psikoterapi eğitimleri ve süpervizyon eğitimleri aldı. Süpervizör düzeyinde Rasyonel (Akılcı) Duygucu Davranışçı Terapi (Rational Emotive Behavior Therapy) ve Bilişsel Davranışçı Terapi (Cognitive Behavioral Therapy) eğitimlerini tamamlayarak Türkiye’deki bu alandaki ilk RDDT & BDT Süpervizörü ünvanını kazanmıştır. 2013 yılından beri Albert Ellis Enstitüsü New York Genel Merkezi’nin Türkiye’de düzenlediği eğitimlerde eğitmen ve süpervizör olarak görev yapmaktadır. Rasyonel Duygucu Davranışçı Psikoterapi ve Bilişsel Davranışçı Terapi’yi öğretmektedir. Aktif olarak Albert Ellis Enstitüsü bilimsel araştırmalarında görev yapmaktadır. RDDT & BDT Yöntemleri ile Obsesif Kompulsif Bozukluk, Depresyon, Öfke, Davranım Bozuklukları Tedavileri, İnternet ve Oyun Bağımlılığı tedavileri alanlarında özel eğitimler aldı. Ebeveyin ve Çocuk İlişkilerinde Bilişsel Davranışçı Terapi Yöntemleri, Çocuklar ve Aileleri için Sistemli RDDT Tedavi Planları, Bireysel ve Grup Psikoterapileri, Motivasyonel Görüşme Teknikleri sertifikalarına sahiptir. American Play Therapy Birliği onaylı Çocuk Merkezli Oyun Terapisi eğitimleri almıştır. American Play Therapy Birliği üyesidir. Klinik Psikoloji alanında Doktorasını ‘Akılcı Duygucu Davranışçı Kuram Ve Öz-Belirlenim Kuramı Çerçevesinde Yeni Bir Ölçek: Akılcı-Duygucu Öz-Belirlenim (ADÖB) Ölçeğinin Geliştirilmesi’ adlı çalışmasıyla almıştır. Uluslararası Davranışçı ve Bilişsel Terapiler Birliği (Association for Behavioral and Cognitive Therapies – ABCT) üyesidir.

Yorum Ekleyin

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>